Gå til indhold
Greensquare Garden
Greensquare Garden

Pressemeddelelse -

335 nye bæredygtige lejligheder opføres nu på Amager

Første etape af det store boligbyggeri Greensquare Garden på Amager går nu i gang. Når hele området står færdigt i 2020 vil der være i alt 335 nye lejeboliger til københavnerne. Det omfattende byggeri følger miljøstandarden DGNB, hvor man ønsker en guldcertificering. Projektet er et joint venture mellem NREP og Arkitektgruppen.

Nu tages første spadestik til et nyt bæredygtigt boligbyggeri på Strandlodsvej på Amager. I alt 29.800 etagemeter fordelt på seks ejendomme og 335 lejligheder, hvoraf de 20 er almennyttige boliger og de resterende 315 private udlejningslejligheder. Første etape af Greensquare Garden forventes klar til indflytning i midten af 2019, og året efter vil hele projektet, der også indeholder 370 m2 erhverv, være tilendebragt. Det er NREP og Arkitektgruppen, som opfører Greensquare Garden, der er tegnet af Årstiderne Arkitekter, mens Henry Jensen er rådgivende ingeniør. NREP og Arkitektgruppen annoncerede tidligere i år, at samarbejdet er udvidet, så det i dag har en estimeret samlet projektværdi på 3,4 milliarder kroner.

”Med Greensquare Garden fortsætter vi udviklingen af Amager som et attraktivt og spændende boligområde i København. Med en beliggenhed mellem Amager Strandpark og Kløvermarken får de kommende beboere adgang til nogle af de bedste rekreative områder i København samtidig med, at de er meget tæt på city,” siger Robin Feddern, adm. direktør i Arkitektgruppen.

Greensquare Garden har fået sit navn efter grundens tidligere mangeårige ejer, antikvitetsforretningen Greensquare, som lå på adressen i 43 år. Greensquare havde 10.000 m2 fordelt på otte lagerbygninger, der nu er blevet revet ned, men hvor 3.000 tons knust tegl og 5.700 tons knust beton vil blive genanvendt i det nye byggeri.

Genanvendelsen af materialer fra de nedrevne lagerbygninger er blot et eksempel på, at bæredygtighed bliver tænkt ind i alle aspekter af projektet, hvor man følger retningslinjerne jf. dansk bæredygtighedscertificering DGNB, der er anbefalet af Green Building Council. Ud fra fem temaområder med 38 underpunkter vurderes byggeriets bæredygtighed systematisk. Man sigter i byggeriet af Greensquare Garden at blive certificeret til guld.

”Med både en DGNB certificering og anvendelsen af upcyclede byggematerialer har projektet en skarp bæredygtighedsprofil, og boligerne bygges derfor efter det, vi betragter som morgendagens standarder. Bæredygtighed er ikke længere blot en god tanke, men på vej til at blive en del af kerneproduktet. Vi ser i stigende grad, at flere ønsker at være en del af løsningen på de klima- og ressourcemæssige udfordringer, og NREP vil gerne være med til at lede udviklingen mod mere bæredygtige løsninger i branchen,” siger Jakob Flymer, Investment Manager i NREP.

Related links

Emner

Kategorier


Fakta om DGNB og Upcycling:

DGNB tager sit udgangspunkt i gældende europæiske standarder for bæredygtigt byggeri og er tilpasset dansk lovgivning og normer, hvilket sikrer det certificerede byggeri troværdighed både nationalt og internationalt. DGNB er valgt af en samlet dansk byggebranche, som den certificeringsordning der bedst opfylder kriterierne for bæredygtighed. Evalueringen af et DGNB-certificeret byggeri bygger på en helhedsorienteret vurdering af hovedkvaliteterne; proces, miljø, økonomi, social og teknik.

Upcycling går ud på at genanvende byggematerialer, men i modsætning til traditionel genbrug, beskriver upcycling processen, hvorved værdien af materialer forøges gennem genbrugsprocessen. Ideelt set har det upcyclede produkt en længere levetid end det oprindelige.

Fakta om NREP:

NREP blev stiftet i 2005 og er i dag en ledende kapitalforvalter inden for fast ejendom i Norden. Selskabet har siden starten gennemført mere end 200 ejendomsopkøb samt udviklingsprojekter i Norden og forvalter i dag aktiver for cirka DKK 25 milliarder. Selskabet har kontorer i Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Fakta om Arkitektgruppen: 

Arkitektgruppen blev etableret i 1986, og siden er der sket en del. Udgangspunktet er dog det samme: at skabe attraktive bolig- og erhvervsbyggerier, som afleveres til den aftalte tid, pris og kvalitet. Og altid med omtanke for investorerne, nærmiljøet og de mennesker der skal bo og arbejde i bygningerne. I dag er Arkitektgruppen en af de vigtigste aktører i branchen med over 6.000 boliger bag sig. Og CVR-nummeret er i øvrigt stadig det samme som før finanskrisen. Soliditet og kontinuitet er nemlig nøgleord. Det handler om, at vi ikke bare er en boligfabrik, men en virksomhed, der skaber plads. Hjem, der er bygget til mennesker og skabt med omtanke. Og af en kvalitet, der kan tåle livet.

Pressekontakt

Robin Feddern

Robin Feddern

Pressekontakt Adm. direktør +45 66 13 33 32

Relateret materiale

Hjem, der er bygget til mennesker og skabt med omtanke. Og af en kvalitet, der kan tåle livet.

AG Gruppen blev stiftet i 1986 og er en full-service ejendomsudvikler, som skaber attraktive bolig- og erhvervsbyggerier, som afleveres til den aftalte tid, pris og kvalitet. Og altid med omtanke for investorerne, nærmiljøet og de mennesker der skal bo og arbejde i bygningerne. I dag er AG Gruppen en af de vigtigste aktører i branchen med 8.000 boliger og erhvervsbyggerier bag sig: Hjem og arbejdspladser som er bygget til mennesker og skabt med omtanke. Og i en kvalitet, der kan tåle livet.

AG Gruppen
Papirmester Allé 20
5250 Odense SV
Danmark